Blog

Check out what’s happening at 1MET Mentoring. From ground events to online articles that will surely excite the entrepreneur in you.

Sebab usahawan perlu tahu mengenai hak pengguna

Kini kesedaran mengenai hak pengguna menjadi semakin meluas ditambah dengan pelbagai portal yang boleh dijadikan kaunter aduan online oleh badan-badan berkenaan. Secara umumnya pengguna bermaksud Seseorang Individu Yang Membeli Barang Dan Perkhidmatan Untuk Kegunaan Atau Penggunaan Diri,...

Read more..

  • 17 Jul 2017
  • MYEN